Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. František Spoto

Francesco Spoto

27. prosince, připomínka
Postavení:mučedník MSP
Úmrtí:1964

ŽIVOTOPIS

Narodil se 8. 7. 1924 v Raffadali u Agrigento na Sicílii v Itálii. V roce 1936 vstoupil do semináře kongregace misionářů služebníků chudým ("Missionari Servi dei Poveri" lat. Congregatio Missionariorum Servorum Pauperum) založené Jakubem Cusmano (pam. 14. 3.) a 1. 11. 1940 složil první řeholní sliby. Byl skromný a houževnatý, se smyslem pro odpovědnost. Kněžské svěcení přijal 22. 7. 1951 v Palermu. V roce 1959 byl ve věku 35 let na generální kapitule zvolen generálem řádu. V roce 1961 otevřel v Římě nový dům pro studenty teologie a jeho další činnost se týkala nové mise v Biringi v Demokratické republice Kongo. Za řeholními bratry tam vzhledem k nebezpečné politické situaci (jakožto v bývalé belgické kolonii) odcestoval 4. 8. 1964. V tomto roce tam velmi sílilo pronásledování aktivních členů církve a situace se stávala povážlivou. Otec František Spoto si za situace v Biringi uvědomoval, že zde může přijít o život, který byl ochoten obětovat za své bratry. Toto jej vedlo k rozhodnutí odstoupit z postu generálního představeného. Generálnímu vikáři 20. 9. 1964 napsal, že důvodem je pouze vlastní smysl pro povinnost, zájem a láska ke kongregaci.

Na počátku listopadu za povstání Simby byl nucen se třemi spolubratry vyhledávat úkryt před rebely usilujícími o jejich život. Jeho společníci byli zajati 3. 12. a on své rozhodnutí k oběti doplnil o slova "za spásu druhů". Noc strávil putováním bosky lesem, zakrvavený, žíznivý a hladový. Druhý den ráno se jako zázrakem setkal se svými společníky, kteří byli volní a nic zlého se jim nestalo. Večer 11. 12. byl o. František Spoto napaden dvěma partyzány a následkem krutých úderů zůstal ochrnut. Zemřel 27. 12. po obdržení svátosti nemocných. Pohřben byl u chatrče, do které se v Eriře uchýlil. Jeho zachránění bratři se vrátili do Itálie.

Blahořečený byl 21. 4. 2007 kardinálem Salvatore De Giorgi, emeritním arcibiskupem v Palermu, který byl k slavnostnímu aktu pověřen papežem Benediktem XVI.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ioannes, Apostolus ; Fabiola (400); Theodorus Graptus (asi 841); Alaphridus Parte (1936); Iosephus Maria Corbín Ferrer (1936); Sara Salkaházi (1944); Odoardo Focherini (1944); Francesco Spoto (1964)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.