Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-
sv. Teonáš
Theonas, ep. Alexandrin

28. prosince, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:300

ŽIVOTOPIS

V roce 282 byl zvolen údajně 16. biskupem Alexandrie. Byl spravedlivý, vzdělaný, empatický, a proto jako učitel byl všemi oblíben. V Alexandrii postavil chrám, který zasvětil Panně Marii Theotocos neboli Bohorodičce. Jedná se o titul, který už ve starověku církev připisovala Ježíšově matce a který byl oficiálně schválen jako dogma až Efezským koncilem v roce 431.

Biskup Teonáš je v martyrologiu uváděn jako předchůdce mučedníka Petra (pam. 25. 11.), kterého pokřtil a připravoval na kněžství. Teonáš údajně zemřel 28. 12. 300.


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

martyres innocentes; Theonas, ep. Alexandrin (300); Antonius, monachuslirinen (asi 520); Matthias de Nazareis (asi 1326); Gaspar del Bufalo (1837); Catharina Volpicelli (1894); Gregorius Khomyšyn (1945)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský