Světci k nám hovoří...


sv. Trofim

Trophimus, ep. Arelaten.

29. prosince, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:s. III.

ŽIVOTOPIS

Martyrologiim Romanum vydané r. 2001 uvádí Trofima jen ze záznamu biskupa a historika Řehoře z Tours v „Historia Francorum“. Ten ho jmenuje mezi sedmi biskupy, které papež Fabián vyslal za císaře Decia a konzula Grata z Říma do Galie – pravděpodobně v roce 249.

Trofim, pocházející údajně z Říma, je uváděn jako spolupracovník papeže Fabiána. Podle záznamu ze VI. století byli společně s Trofimem na území dnešní Francie vysláni: Austremon zv. Stremonius (pam. 1. 11.), Dionýsius (pam. 9. 10.), sťatý v Paříži - tehdejší Lutetii, Marcial (pam. 30. 6.), jenž působil v Limoges, Pavel (pam. 22. 3.), který působil v Narbonne a Saturnin (pozdější muč. v Toulouse – (pam. 29. 11.).

Římské martyrologium nám pouze potvrzuje, že dnes připomínaný sv. Trofim je považován za prvního biskupa v Arles.

POZNÁMKA

O původu tohoto světce se vyskytují protichůdné údaje. Ve čtyřdílné publikaci „Svatí na každý den“, které u nás vydalo r. 2010 KNA, se píše, že dnes vzpomínaný Trofim pocházel z Efesu, s Tychikem doprovázel ap. Pavla a nechtěně zapříčinil Pavlovo zatčení. Zřejmě se jedná o dvě osoby v některých spisech spojované v jednu.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Sanctae Familiae Iesu, Mariae et Ioseph ; Thomas Becket (1170); David, rex et propheta ; Trophimus, ep. Arelaten. (s. III.); Libosus (po roce 258); Martinianus, ep. Mediolanen (po roce 431); Marcellus, abbas (asi 480 - 485); Ebrulfus (asi 596); Gerardus Cagnoli (1342); Gulielmus Howard (1680); Iosephus Aparicio Sanz (1936); Henricus Ioannes Requena (1936); Iosephus Perpiñá Nácher (1936); Ioannes Baptista Ferreres Boluda (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.