Světci k nám hovoří...


sv. Libos

Libosus

29. prosince, připomínka
Postavení:biskup, mučedník
Úmrtí:po roce 258

ŽIVOTOPIS

Narodil se a žil v severní Africe od začátku třetího století. Stal se biskupem Vaga (dnešní Béja) v Tunisu. Zažil pronásledování křesťanů. V roce 256 vystupoval na sněmu v Kartágu, kde se jednalo o křtech kacířů, a připomínal, že Kristus prohlásil: „Já jsem pravda“. Skutečná, neměnná pravda, na kterou lze spolehnout a nelze ji nahradit nějakým osobním názorem ani zvyklostí. Když císař Valerián vydal druhý výnos proti křesťanům, zhoršila se pro ně situace i v celé Africe a biskup Libos byl po roce 258 v Kartágu umučen.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Thomas Becket (1170); David, rex et propheta ; Trophimus, ep. Arelaten. (s. III.); Libosus (po roce 258); Martinianus, ep. Mediolanen (po roce 431); Marcellus, abbas (asi 480 - 485); Ebrulfus (asi 596); Gerardus Cagnoli (1342); Gulielmus Howard (1680); Iosephus Aparicio Sanz (1936); Henricus Ioannes Requena (1936); Iosephus Perpiñá Nácher (1936); Ioannes Baptista Ferreres Boluda (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.