Světci k nám hovoří...


sv. Marcinián

Martinianus, ep. Mediolanen

29. prosince, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:po roce 431

ŽIVOTOPIS

Narodil se asi v roce 300 let v Miláně v Lombardii v severní Itálii do šlechtické rodiny se sídlem v Hosii (dnes Osii). Díky příslušnosti k vyšší společenské vrstvě se mu dostalo velmi dobrého vzdělání i v oblasti křesťanského náboženství. V roce 423 byl povolán za 15. nebo 17. biskupa Milána. Píše se o něm, že byl pastýřem podle evangelní výzvy uvedené u Mt 10,16: „Buďte obezřetní jako hadi a bezelstní jako holubice“. Vynikal skromností a čistotou srdce. Postavil dva kostely. V roce 431 se účastnil koncilu v Efesu, kde byl Ježíšově Matce jako dogma přiznán titul Matka Boží (Theotokos - Bohorodička). Aktivně se zapojil do potírání bludů Nestoria, napsal knihu proti nestorianismu, kterou poslal císaři Theodosiovi a rovněž napsal dopisy Janu z Antiochie i biskupům, kteří byli na straně Nestoria. Zemřel 29. 12., pravděpodobně roku 432 nebo 435.

Před poslední revizí martyrologia byl připomínán 2. 1. a od roku 2001 je připomínán v den úmrtí – 29. 12. Jeho ostatky byly uloženy pod oltář v milánské bazilice sv. Štěpána a podle německé biografie byly v roce 1988 přeneseny do hlavní katedrály v Miláně.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Thomas Becket (1170); David, rex et propheta ; Trophimus, ep. Arelaten. (s. III.); Libosus (po roce 258); Martinianus, ep. Mediolanen (po roce 431); Marcellus, abbas (asi 480 - 485); Ebrulfus (asi 596); Gerardus Cagnoli (1342); Gulielmus Howard (1680); Iosephus Aparicio Sanz (1936); Henricus Ioannes Requena (1936); Iosephus Perpiñá Nácher (1936); Ioannes Baptista Ferreres Boluda (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.