Světci k nám hovoří...


sv. Ebrulf

Ebrulfus

29. prosince, připomínka
Postavení:zakladatel a opat OSB
Úmrtí:asi 596

ŽIVOTOPIS

Narodil se v roce 517 v Bayeux ve Francii. Uvádí se, že byl v mládí povolán ke dvoru, kde zastával vysoké postavení za vlády dvou panovníků. Jeho přátelé ho prý přiměli, aby se oženil. Žena, kterou si vybral, byla stejného smýšlení a prý se vzájemně povzbuzovali v ctnostném životě na základě četby o svatých. Oba se ve snaze po hlubším duchovním životě domluvili na opuštění života bohatých a zvolili si mnišskou chudobu. Ebrulfova žena přijala řeholní závoj a Ebrulf odešel do lesů Montfortu poblíž Argentan. Tam pro zájemce, kteří se kolem něj shromáždili a chtěli následovat jeho způsob života s Bohem, založil několik klášterů. Podle legendy způsobil obrácení více lupičů, z nichž se někteří stali mnichy.

Martyrologium Romanum uvádí jeho působnost v Exmes v Neustrii (dnes severozápadní část Francie), a že byl za krále Childeberta II. opatem kláštera Ouche. Zemřel asi v necelých 80 letech.

Udává se jako patron pastýřů a je vzýván při případech epilepsie a změny psychiky.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Sanctae Familiae Iesu, Mariae et Ioseph ; Thomas Becket (1170); David, rex et propheta ; Trophimus, ep. Arelaten. (s. III.); Libosus (po roce 258); Martinianus, ep. Mediolanen (po roce 431); Marcellus, abbas (asi 480 - 485); Ebrulfus (asi 596); Gerardus Cagnoli (1342); Gulielmus Howard (1680); Iosephus Aparicio Sanz (1936); Henricus Ioannes Requena (1936); Iosephus Perpiñá Nácher (1936); Ioannes Baptista Ferreres Boluda (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.