Světci k nám hovoří...


blah. Vilém Howard

Gulielmus Howard

29. prosince, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:1680

ŽIVOTOPIS

Narodil se 30. 11. 1614 v ulici Strand v Londýně v Anglii jako syn Tomáše, hraběte z Arundelu a vnuk Filipa Howarda. Oženil se s Marií Stafford a patřil do Sněmovny lordů. V roce 1642 byl z politických důvodů pro katolický postoj vyloučen a odešel proto do Nizozemska. Ve Flandrech a ve Švýcarsku za císaře Ferdinanda konal diplomatické mise. V roce 1653 byl poprvé zatčený v Heidelbergu, vězněn asi v Utrechtu do roku 1656, kdy byl jako nevinný osvobozen. Vrátil se domů a věnoval se rodinným starostem.

Pro vyznávání katolické víry byl v roce 1675 křivě obviněn ze spiknutí proti králi Karlu II. a uvězněn v londýnském Toweru. Byl vinen tím, že chránil katolíky, a nakonec byl odsouzen k trestu smrti. Na popravu stětím čekal od rozsudku ve vězení po dobu pěti let.

Blahořečený byl 15. 12. 1929 papežem Piem XI. mezi sto sedmi mučedníky z Anglie a Walesu.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Thomas Becket (1170); David, rex et propheta ; Trophimus, ep. Arelaten. (s. III.); Libosus (po roce 258); Martinianus, ep. Mediolanen (po roce 431); Marcellus, abbas (asi 480 - 485); Ebrulfus (asi 596); Gerardus Cagnoli (1342); Gulielmus Howard (1680); Iosephus Aparicio Sanz (1936); Henricus Ioannes Requena (1936); Iosephus Perpiñá Nácher (1936); Ioannes Baptista Ferreres Boluda (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.