Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Josef Aparicio Sanz

Iosephus Aparicio Sanz

29. prosince, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:1936

ŽIVOTOPIS

Narodil se 12. 3. 1893 v Engueře v provincii Valencie ve Španělsku Manueli Aparicio a jeho ženě Leonoře Sanz. Vychován v křesťanské zbožnosti odmaturoval v Pies ve Valenci. V tomto městě pak nastoupil na vyšší církevní školu založenou Emanuelem Domingo y Sol (pam. 25. 1.). Po zdejším semináři a teologickém studiu byl 17. 6. 1916 vysvěcen na kněze. Působil pak ve více farnostech a za epidemie španělské chřipky s nasazením vlastního života pečoval o nemocné a umírající. V roce 1931 se v rodné farnosti stal děkanem. Byl zakladatelem Katolické akce i spolku katolických žen.

V roce 1934 začalo docházet z politických důvodů k drobným incidentům. V červenci 1936 vypukla občanská válka a byly uzavřeny kostely i kaple. Docházelo k jejich zapalování a plenění, kterého nebyl ušetřen ani děkanský kostel o. Josefa Aparicia. Farníci mu doporučovali útěk a vhodný úkryt. Tuto možnost odmítl, protože chtěl v těžké době zůstat s nimi. V neděli 11. 10. 1936 byl zatčen a dopraven do vězení. Z malých dopisů, které poslal z vězení bylo patrné, že očekává mučednictví se svatou radostí. Mučednickou smrt také označil za největší milost, jakou je možné od Boha obdržet.

Kleče na rozbitých kolenou byl 29. 12. zastřelen na Picadero de Paterna ve Valencii.

Blahořečený byl 11.3. 2001 papežem Janem Pavlem II. společně s dalšími 232 španělskými mučedníky z let 1936 až 1939. Jak řekl papež: Byli zavražděni jen proto, že byli křesťané, věřili v Krista a byli aktivními údy církve. Všichni před smrtí upřímně odpustili svým katům.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Thomas Becket (1170); David, rex et propheta ; Trophimus, ep. Arelaten. (s. III.); Libosus (po roce 258); Martinianus, ep. Mediolanen (po roce 431); Marcellus, abbas (asi 480 - 485); Ebrulfus (asi 596); Gerardus Cagnoli (1342); Gulielmus Howard (1680); Iosephus Aparicio Sanz (1936); Henricus Ioannes Requena (1936); Iosephus Perpiñá Nácher (1936); Ioannes Baptista Ferreres Boluda (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.