Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Jindřich Jan Requena

Henricus Ioannes Requena

29. prosince, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:1936

ŽIVOTOPIS

Narodil se 2. 3. 1907 v Ayelo de Malferit ve Španělsku. Měl 13 sourozenců a v rodině dostal vynikající základy víry. Velmi brzy začal toužit po službě Bohu a tato touha se odrážela i v jeho dětských hrách. Na sílu jeho víry poukazuje legenda týkající se roku 1918. Tehdy prý u nich došlo k požáru, který se rozšířil na střechu a mužům se ho nedařilo uhasit. Malý Jindra sundal z krku medailku, přivázal ji ke kameni a vyhodil na střechu. Krátce na to oheň uhasl. Při čištění ohořelých míst jeden dělník našel tuto medailku neporušenou.

Později vstoupil do semináře ve Valencii a po dostudování teologie v roce 1930 přijal kněžské svěcení. Svoji primici měl na slavnost Narození Páně a následně byl ustanoven kaplanem ve farnosti Enguera u o. Josefa Aparicia Sanz.

Připomíná se hudební nadání o. Jindřicha, byl skvělý varhaník. Vyznačoval se také poslušností, ochotou, laskavostí i rozvážností. Pokud zrovna nebyl k nalezení, adoroval před svatostánkem.

S o. Josefem Apariciou byl v roce 1936 zatčen, popraven a v roce 2001 také blahořečený mezi 233 španělskými mučedníky.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Sanctae Familiae Iesu, Mariae et Ioseph ; Thomas Becket (1170); David, rex et propheta ; Trophimus, ep. Arelaten. (s. III.); Libosus (po roce 258); Martinianus, ep. Mediolanen (po roce 431); Marcellus, abbas (asi 480 - 485); Ebrulfus (asi 596); Gerardus Cagnoli (1342); Gulielmus Howard (1680); Iosephus Aparicio Sanz (1936); Henricus Ioannes Requena (1936); Iosephus Perpiñá Nácher (1936); Ioannes Baptista Ferreres Boluda (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.