Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Josef Perpiná Nácher

Iosephus Perpiñá Nácher

29. prosince, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:1936

ŽIVOTOPIS

Narodil se 22. 2. 1911 v Suece v provincii Valencie ve Španělsku. Původně prý vykonával práci telegrafisty u námořnictva. Následně vystudoval práva a jako právník poskytoval své služby chudým zdarma. Působil také jako katecheta a novinář. Byl zbožným křesťanem aktivním v Katolické akci. Dne 22. 4. 1935 se oženil s Františkou Bosch Pievou, ale jejich společný život hned v dalším roce přerušila občanská válka. Josef byl kvůli své aktivní víře 3. 9. 1936 zatčen a uvězněn. Dne 29. 12. byl zabit na Picadero de Paterna ve Valencii společně s o. Josefem Apariciou a Jindřichem Requenou. S nimi byl také 11. 3. 2001 od papeže Jana Pavla II. blahořečený mezi 233 mučedníky z občanské války ve Španělsku.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Sanctae Familiae Iesu, Mariae et Ioseph ; Thomas Becket (1170); David, rex et propheta ; Trophimus, ep. Arelaten. (s. III.); Libosus (po roce 258); Martinianus, ep. Mediolanen (po roce 431); Marcellus, abbas (asi 480 - 485); Ebrulfus (asi 596); Gerardus Cagnoli (1342); Gulielmus Howard (1680); Iosephus Aparicio Sanz (1936); Henricus Ioannes Requena (1936); Iosephus Perpiñá Nácher (1936); Ioannes Baptista Ferreres Boluda (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.