Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Jan Ferreres Boluda

Ioannes Baptista Ferreres Boluda

29. prosince, připomínka
Postavení:mučedník TJ
Úmrtí:1936

ŽIVOTOPIS

Narodil se 27. 11. 1861 v San Miguel de los Reyes při severním okraji Valencie ve Španělsku. V roce 1887 se stal knězem a o rok později začal jezuitský noviciát. Řeholní sliby složil v roce 1900. Následně odešel do Říma, kde pracoval v právní komisi. V letech 1918 až 1924 je uváděn jako profesor morální teologie Gregoriánské univerzity. Po návratu do Španělska pokračoval ve formaci budoucích kněží. V Sarriá u Barcelony vyučoval morální teologii a kanonické právo. Ke studentům měl otcovský vztah a vždy byl ochotný jim posloužit. Po vypuknutí občanské války byl zatčen a uvězněn v klášteře San Miguel de los Reyes ve Valencii. Zde utěšoval a povzbuzoval ostatní vězně. Trpěl hemiplegií a dalším souvisejícím onemocněním. Po různém trýznění měl být v 75 letech zastřelen na Picadero de Paterna, ale v důsledku hrubého zacházení téhož dne skonal dříve, než byl dopraven na popraviště.

Blahořečený byl 11. 3. 2001 papežem Janem Pavlem II. mezi 233 mučedníky z občanské války ve Španělsku.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Sanctae Familiae Iesu, Mariae et Ioseph ; Thomas Becket (1170); David, rex et propheta ; Trophimus, ep. Arelaten. (s. III.); Libosus (po roce 258); Martinianus, ep. Mediolanen (po roce 431); Marcellus, abbas (asi 480 - 485); Ebrulfus (asi 596); Gerardus Cagnoli (1342); Gulielmus Howard (1680); Iosephus Aparicio Sanz (1936); Henricus Ioannes Requena (1936); Iosephus Perpiñá Nácher (1936); Ioannes Baptista Ferreres Boluda (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.