Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-
sv. Perpetus
Perpetuus, ep. Turonen

30. prosince, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:491

ŽIVOTOPIS

Pocházel z rodiny francouzského senátora. Stal se šestým biskupem v Tours. V údajích historického data jsou značné rozdíly. Velmi brzy prý svolal synodu. S horlivostí organizoval ve své diecézi křesťanské aktivity, zvláště péči o chudé, nemocné, vdovy a sirotky. Pustil se také do stavby baziliky svatého Martina. V diecézi zavedl praxi půstu a bdění na modlitbách. V jeho kázáních se odrážely znalosti Písma a církevních otců. Po své smrti byl pohřben v bazilice sv. Martina.


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Sanctae Familiae Iesu, Mariae et Ioseph ; Felix Pp I. (274); Hermes, m. in Mœsia (s. III./IV.); Anysius (asi 406); Perpetuus, ep. Turonen (491); Iucundus (po roce 502); Geremarus (asi 658); Egwinus (717); Rainerius, ep. Furconen. (1077); Rogerius, ep. Cannen. (s. XII); Laurentius, monachus in Sicilia (asi 1162); Margarita Colonna (1280); Eugenia Ravasco, virgo (1900); Ioannes Maria Boccardo (1913)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský