Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-

@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Jan Boccardo
Ioannes Maria Boccardo

30. prosince, připomínka
Postavení:kněz
Úmrtí:1913

ŽIVOTOPIS

Narodil se 20. 11. 1848 v Ca'Bianca Moncalieri u Turína v Itálii. V roce 1864 začal studovat v diecézním semináři a 3. 6. 1871 byl vysvěcen na kněze. Stal se katechetou a vychovatelem s velkým pedagogickým talentem a rozhledem.

Brzy byl jmenován rektorem semináře v Chieri a později se stal spirituálem. Byl pověstný otcovskou dobrotou a bratrským vztahem ke svým svěřencům. Usiloval o jejich vnitřní a intelektuální rozvoj. On sám 1. 2. 1877 dosáhl doktorátu teologie. Jako čestný kanovník Chrámu S. Maria delle Scalla v Chieri byl po třech letech jmenován rektorem semináře v Turíně. Jeho touha po pastoraci v některé farnosti se naplnila v roce 1882 dosazením za faráře v Pancalieri, kde strávil zbytek svého života.

Svým farníkům při svém nástupu řekl: Moji drazí, přicházím k vám, abych zde žil jako jeden z vás, jako váš otec, bratr i přítel, abych se s vámi dělil o radosti i starosti života... Přicházím jako služebník vás všech, každý z vás může mnou disponovat a já budu šťastný a spokojený, že vám mohu sloužit. Budu se snažit všem konat dobro."

Svůj příslib dodržel. Je známa jeho dobročinnost k seniorům, k chudým a nemocným. Nicméně stále měl na srdci oblast výchovy dětí a mládeže. Epidemie cholery v roce 1884 ho vedla k založení sirotčince, a tím vytvořil základ Kongregace Chudých dcer sv. Kajetána. Toto řeholní společenství 18. 1. 1905 potvrdil turínský arcibiskup Agostino Richelmi. Posláním těchto sester byla též péče o chudé nemocné, dlouhodobě nemocné, o nemocné kněze i o starší zanedbané osoby.

Jan Boccardo se do konce svého života podílel na založení 35 domů Chudých dcer sv. Kajetána. Vyčerpaný aktivní činností byl v roce 1911 postižen mozkovou mrtvicí. Po další dva roky se neobešel bez trvalé péče. Zcela ochrnutý a zesláblý zemřel 30. 12. 1913 ve věku 65 let.

Blahořečený byl 24. 5. 1998 papežem Janem Pavlem II. v Turíně. Papež v beatifikační homilii připomenul jeho neúnavnou horlivost, s níž se staral o ty nejchudší, že se dokázal zastavit u každé lidské nouze. Uvedl také slova, která si Jan Boccardo napsal: "Můj Bože, po čem toužíš Ty po tom toužím i já." Citoval také heslo, které si blahoslavený zvolil z evangelia: "Nejprve tedy hledejte Boží království a jeho spravedlnost." (Mt 6,33). Rovněž připomenul jeho slova, která k farníkům jako jejich duchovní poprvé promluvil a poukázal na to, že Jan Boccardo "neustále vyznával synovskou oddanost k Marii a utíkal se k ní s neochvějnou důvěrou. Když se ho jednou někdo zeptal, zda je moc těžké zasloužit si nebe, o. Boccardo odpověděl: Uctívej Marii, která je Bránou nebes, a vejdeš tam."


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Sanctae Familiae Iesu, Mariae et Ioseph ; Felix Pp I. (274); Hermes, m. in Mœsia (s. III./IV.); Anysius (asi 406); Perpetuus, ep. Turonen (491); Iucundus (po roce 502); Geremarus (asi 658); Egwinus (717); Rainerius, ep. Furconen. (1077); Rogerius, ep. Cannen. (s. XII); Laurentius, monachus in Sicilia (asi 1162); Margarita Colonna (1280); Eugenia Ravasco, virgo (1900); Ioannes Maria Boccardo (1913)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský