Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-
sv. Vavřinec
Laurentius, monachus in Sicilia

30. prosince, připomínka
Postavení:mnich
Úmrtí:asi 1162

ŽIVOTOPIS

Narodil se údajně 22. 10. 1120 (nebo v některém dřívějším roce) ve Frazzanò v provincii Messina v Itálii. Do roka se stal úplným sirotkem a péči o něj převzala mladá Lucie ze sousedství, která byla kamarádkou jeho matky. Brzy se pak naučil číst, projevil zájem o liturgické texty a později o duchovní literaturu basiliánského kláštera sv. Michala Archanděla z Troiny. V tomto klášteře východního obřadu, na výzvu místního biskupa, oblékl mnišský hábit. Vystudoval a ve 20 letech prý přijal kněžské svěcení. Už od vstupu do kláštera vynikal ve ctnostech i schopnostech pro toto povolání.

Martyrologium ho představuje jako mnicha žijícího podle pravidel východních otců a vyzdvihuje význam jeho askeze a neúnavné kazatelské činnosti.

Vavřincovo charisma přitahovalo posluchače, ale on cítil také potřebu života modlitby někde v úplném ústraní. Uvádí se, že asi od roku 1150 žil společně se dvěma druhy po dobu několika let v jeskyni hory Etna.

Nevíme přesně kdy z Troiny odešel za poustevnickým životem, ale po návratu brzy opět odešel do 21 km vzdáleného kláštera v Agira, aby tam pokračoval jako kazatel. Odtud však v roce 1155 přešel do kláštera San Filippo di Fragala. V té době začal ve Frazzanò s budováním většího kostela, dostavěného asi v roce 1162.

V roce 1158 působil jako kazatel v Apulii a v Kalábrii. V této oblasti také vykonal více zázraků. V Reggio uzdravoval postižené morem. Opravoval také tři opuštěné kostely. Při odchodu zpět na Sicílii mu za jeho působnost děkoval arcibiskup se shromážděným davem.

Na podzim roku 1162 se podařilo v rodném kraji Vavřince dokončit dostavbu kostela Všech svatých. Ke konci roku Vavřinec v klášterní cele San Filippo di Fragala v blízkosti Frazzanò zemřel.


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Sanctae Familiae Iesu, Mariae et Ioseph ; Felix Pp I. (274); Hermes, m. in Mœsia (s. III./IV.); Anysius (asi 406); Perpetuus, ep. Turonen (491); Iucundus (po roce 502); Geremarus (asi 658); Egwinus (717); Rainerius, ep. Furconen. (1077); Rogerius, ep. Cannen. (s. XII); Laurentius, monachus in Sicilia (asi 1162); Margarita Colonna (1280); Eugenia Ravasco, virgo (1900); Ioannes Maria Boccardo (1913)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský