Světci k nám hovoří...


sv. Justin

Iustinus, episcopus

1. ledna, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:asi s. IV

ŽIVOTOPIS

Ve druhé polovině 4. století byl prvním biskupem v městě Chieti, ležícím na severozápadě Kampánie v regionu Abruzzo v Itálii. Uvádí se, že biskup Justin vynikal horlivostí při hlásání evangelia a v obhajobě křesťanství. Jeho působnost spadá do neklidného období barbarských invazí a šíření árijských bludů.

Důkazy o něm pocházejí až z 9. století, kdy byla v Chieti k jeho cti postavena katedrála. Ostatky biskupa Justina byly do její krypty možná uloženy až v pozdějším století. Některé životopisy uvádějí, že důkazy pochází z 15. století. Je uctívaná zvláště jeho paže, které je připisováno mnoho zázraků, včetně ochrany úrody za invaze kobylek.

Svátek tohoto biskupa z 1. 1. byl několikrát přesunut. Po památce připomínané 14. 1. od r. 1616, byl stanoven na 11. 5. a do Martyrologium Romanum 2001 byl vrácen k původnímu datu.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Maria Virgo, sancta Dei Genetrix ; Iustinus, episcopus (asi s. IV); Almachius (391); Eugendus (516); Fulgentius, ep. Ruspen (533); Clarus, abbas Viennen (660/670); Frodobertus (asi 667); Gulielmus, abbas Divionen (1031); Odilo (1049); Hugolinus, eremita (s. XIV.); Iosephus Maria Tomasi (1713); Ioannes et Renatus Lego (1794); Vincentius Maria Strambi (1824); Valentinus Paquay (1905); Sigismundus Gorazdowski (1920); Petrus Iacobus Cortasa Monclú, Narcissus Baldomerus Arribas Arnaiz, Eugenius Néstor Ctesiphon Ortega Villamudrio et Colombanus-Paulus Oza Motinot Henricus (1937); Aloysius Grozde (1943); Marianus Konopiński (1943); Zdislava (1252)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.