Světci k nám hovoří...


sv. Almachius

Almachius

1. ledna, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:391

ŽIVOTOPIS

Almachius, popisovaný Teodorem jako asketa, přišel z okolí Říma do města, kde se stal obětí pro své úsilí o zrušení gladiátorských her. Přímo v cirku chtěl zastavit kruté gladiátorské boje neslučitelné s vírou v pravého Boha. Nabádal diváky, aby žádali zastavení tohoto pohanského kultu a na pokyn prefekta byl zabit gladiátory. Pro smrt za snahu o spravedlnost byl započítán mezi vítězné mučedníky.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Maria Virgo, sancta Dei Genetrix ; Iustinus, episcopus (asi s. IV); Almachius (391); Eugendus (516); Fulgentius, ep. Ruspen (533); Clarus, abbas Viennen (660/670); Frodobertus (asi 667); Gulielmus, abbas Divionen (1031); Odilo (1049); Hugolinus, eremita (s. XIV.); Iosephus Maria Tomasi (1713); Ioannes et Renatus Lego (1794); Vincentius Maria Strambi (1824); Valentinus Paquay (1905); Sigismundus Gorazdowski (1920); Petrus Iacobus Cortasa Monclú, Narcissus Baldomerus Arribas Arnaiz, Eugenius Néstor Ctesiphon Ortega Villamudrio et Colombanus-Paulus Oza Motinot Henricus (1937); Aloysius Grozde (1943); Marianus Konopiński (1943); Zdislava (1252)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.