Světci k nám hovoří...


sv. Eugend

Eugendus

1. ledna, připomínka
Postavení:opat
Úmrtí:516

ŽIVOTOPIS

Narodil se kolem roku 449 v Izernore Ain Franche-Comté v departementu Ain v regionu Rhône-Alpes ve Francii. Krátký čas jej vzdělával otec a poté byl ještě v dětském věku dán do kláštera Condat v pohoří Jura na hranicích mezi Francií a Švýcarskem. Zde setrval po celý život. Dostalo se mu dobrého vzdělání v latinských a řeckých písemnostech.

Jako zakladatelé kláštera se uvádějí Romanus (+ asi 460) a Lupicinus. Po něm byl asi od r. 480 opatem Minasia a za jeho nástupce byl vybrán Eugend, který z pokory odmítal kněžské svěcení a kolem roku 496 se stal čtvrtým opatem. Část mnichů s ním nesouhlasila a vytýkala mu jeho úspornost a přísnější disciplínu. Dbal na dodržování pravidel, sám žil více asketicky a ve větší pokoře. V létě i v zimě se oblékal do žíní a požíval denně pouze jedno malé jídlo po západu slunce. Traduje se, že konal zázraky a měl vědomosti, pro které byl vyhledáván.

Klášter poté, co byl zničen požárem, celý přestavěl. Místo původní dřevěné stavby vybudoval kamennou a u ní postavil kostel zasvěcený apoštolům Petrovi, Pavlovi a Ondřejovi.

Zemřel 1. 1. asi v 61 letech.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Maria Virgo, sancta Dei Genetrix ; Iustinus, episcopus (asi s. IV); Almachius (391); Eugendus (516); Fulgentius, ep. Ruspen (533); Clarus, abbas Viennen (660/670); Frodobertus (asi 667); Gulielmus, abbas Divionen (1031); Odilo (1049); Hugolinus, eremita (s. XIV.); Iosephus Maria Tomasi (1713); Ioannes et Renatus Lego (1794); Vincentius Maria Strambi (1824); Valentinus Paquay (1905); Sigismundus Gorazdowski (1920); Petrus Iacobus Cortasa Monclú, Narcissus Baldomerus Arribas Arnaiz, Eugenius Néstor Ctesiphon Ortega Villamudrio et Colombanus-Paulus Oza Motinot Henricus (1937); Aloysius Grozde (1943); Marianus Konopiński (1943); Zdislava (1252)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.