Světci k nám hovoří...


sv. Klárus

Clarus, abbas Viennen

1. ledna, připomínka
Postavení:opat OSB
Úmrtí:660/670

ŽIVOTOPIS

Narodil se kolem roku 590 u Vienne v dnešní obci Saint-Clair-du-Rhône ve Francii. V mládí ztratil otce a nějakou dobu ho k ctnostnému životu vedla zbožná matka. Po čase mu dojednala přijetí k mnichům benediktinského kláštera v Saint-Ferréol a sama vstoupila do kláštera sv. Blandiny.

Klárus se stal benediktinským mnichem a později, kolem roku 620 také opatem kláštera sv. Marcela ve Vienne, ležícím asi 30 kilometrů jižně od Lyonu v hrabství Dauphiné. Jako opat s pověstí svatosti vedl tento klášter čtyřicet let, až do své smrti. Pro své mnichy byl dokonalým vzorem řeholního života a traduje se, že vlivem jeho modlitby a důvěry byla zastavena povodňová vlna na řece Rhône (Rýn). Při svém posledním onemocnění předpověděl zničení kláštera od Saracénů (muslimů) a tři dny před svou smrtí měl vidění svaté Blandiny, která mu přišla oznámit den smrti.

Papež Pius X. dne 9. 12. 1903 potvrdil jeho kult.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Maria Virgo, sancta Dei Genetrix ; Iustinus, episcopus (asi s. IV); Almachius (391); Eugendus (516); Fulgentius, ep. Ruspen (533); Clarus, abbas Viennen (660/670); Frodobertus (asi 667); Gulielmus, abbas Divionen (1031); Odilo (1049); Hugolinus, eremita (s. XIV.); Iosephus Maria Tomasi (1713); Ioannes et Renatus Lego (1794); Vincentius Maria Strambi (1824); Valentinus Paquay (1905); Sigismundus Gorazdowski (1920); Petrus Iacobus Cortasa Monclú, Narcissus Baldomerus Arribas Arnaiz, Eugenius Néstor Ctesiphon Ortega Villamudrio et Colombanus-Paulus Oza Motinot Henricus (1937); Aloysius Grozde (1943); Marianus Konopiński (1943); Zdislava (1252)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.