Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Alois Grozde (Luis Lojze)

Aloysius Grozde

1. ledna, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:1943

ŽIVOTOPIS

Narodil se 27. 5. 1923 v osadě Zgornje Vodale u obce Sevnica ve středním Slovinsku jako nemanželské dítě. V jeho čtyřech letech se matka provdala za Fr. Kovače a ten jako otčím nebyl nevlastnímu synu nakloněn a nechtěl ho mít v domě. Matka ho dala na výchovu k tetě. Neměla prý na něj čas, protože musela často pracovat na poli. Všichni byli chudí rolníci a Lojzík, i když pobýval také u prarodičů, se cítil méněcenným, ukřivděným a odstrčeným dítětem. V šesti letech začal chodit do základní školy a potom přešel na střední školu v Lublani. Bylo to v roce konání eucharistického kongresu a tato skutečnost Aloise nemálo ovlivnila. Se studiem neměl problémy a velmi dobře se učil, ale někteří spolužáci v něm viděli jen chudého a domýšlivého rolníka.

Alois měl v sobě lásku ke Kristu v eucharistii i k jeho Matce a touhu po apoštolátu. Se zasvěcením se Neposkvrněnému početí vstoupil 8. 12. 1936 do Mariánské kongregace. Asi o dva roky později se zapojil do Katolické akce, v níž se stal jedním z nejlepších vůdců. Se zápalem pro apoštolát byl plný pokory, trpělivosti a dalších ctností.

Největší posilou mu bylo každodenní přijímání eucharistie. V té době komunisté v Jugoslávii začali s pronásledováním katolíků a Alois se o vánočních svátcích r. 1942 rozhodl k návštěvě svých příbuzných. Na Nový rok se cestou stavil na liturgickou slavnost do cisterciáckého kláštera ve Sticně. Zde byl zajat Titovými partyzány a potom za údajnou protikomunistickou propagandu mučen až k smrti. Jeho tělo zmizelo a náhodně bylo objeveno dětmi, které 23. 2. 1943 byly u lesa na sněženkách.

Následné pohřbení Aloise Grozde se konalo na hřbitově v blízkosti jeho rodiště.

Blahořečený byl 13. 6. 2010 papežem Benediktem XVI.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Maria Virgo, sancta Dei Genetrix ; Iustinus, episcopus (asi s. IV); Almachius (391); Eugendus (516); Fulgentius, ep. Ruspen (533); Clarus, abbas Viennen (660/670); Frodobertus (asi 667); Gulielmus, abbas Divionen (1031); Odilo (1049); Hugolinus, eremita (s. XIV.); Iosephus Maria Tomasi (1713); Ioannes et Renatus Lego (1794); Vincentius Maria Strambi (1824); Valentinus Paquay (1905); Sigismundus Gorazdowski (1920); Petrus Iacobus Cortasa Monclú, Narcissus Baldomerus Arribas Arnaiz, Eugenius Néstor Ctesiphon Ortega Villamudrio et Colombanus-Paulus Oza Motinot Henricus (1937); Aloysius Grozde (1943); Marianus Konopiński (1943); Zdislava (1252)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.