Světci k nám hovoří...


sv. Argeus, Narcis a Marcelín

Argeus, Narcissus et Marcellinus, m. Romam

2. ledna, připomínka
Postavení:mučedníci
Úmrtí:s. IV.

ŽIVOTOPIS

Martyrologium velmi stručně připomíná tyto tři bratry, kteří pro věrnost víře položili své životy. Je v něm pouze uvedeno: „In território Coráno miliário trigésimo ab Urbe.“ V indexu martyrologia je jako poznámka o místě mučednictví připojeno „blízko Říma“. Na dalších místech se zprávy shodují pouze ve jménech bratrů a v údaji, že se jedná o trojici mučedníků.

Podle jejich biografie v norštině a francouzštině žili a byli umučeni v Malé Asii. Hovoří se o starobylém Tomi nebo Tomes, které se nepodařilo objevit.

Mučedníci prý byli vojáci a za císaře Liciniuse dostali rozkaz k pohanskému aktu obětování kadidla, což odmítli. Po krutém mučení měla jejich těla skončit v moři. Argeus a Narcis prý měli být sťati.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Basilius Magnus et Gregorius Nazianzenus (379); Gregorius Nazianzenus (389/390); Telesphorus Pp (asi 136); Argeus, Narcissus et Marcellinus, m. Romam (s. IV.); Theodorus, ep. Massilien (594); Bladulphus (asi 630); Ioannes, ep. Mediolanen (asi 660); Vincentianus (672); Mainchinus (s. VII.); Adalhardus (826); Airaldus (1146); Silvester, abbas (s. XII.); Marcolinus Amanni (1397); Stephana Quinzani, Tertius Ordo Sancti Dominici (1530); Gulielmus Repin et Laurentius Bâtard (1794); Maria Anna (Maria Stella) Soureau-Blondin (1890)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.