Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-

sv. Adalhard
Adalhardus

2. ledna, připomínka
Postavení:opat OSB
Úmrtí:826
Patron:zahradníků; vzýván proti infekčním onemocněním, horečce a tyfu
Atributy:almužny rozdávané z koše, zahradník, nesený kříž

ŽIVOTOPIS

Narodil se v roce 753 jako syn Bernarda a Teodorady. Otec byl důstojníkem francké armády a synem Karla Martella. Adalhard je také uváděn jako příbuzný krále Pipina i Karla Velikého a bratr pěti sourozenců, mezi kterými byla sv. Ida (viz pam. 4. 9.).

Vzdělání získal Adalhard v palácové škole i u dvora císaře Karla Velikého. Ve věku 20 let vstoupil v Corbie u Amiens ve Francii do benediktinského kláštera, který byl založen královnou Batyldou (pam 30. 1.). Nějakou dobu v tomto klášteře pracoval také jako zahradník (s tím souvisí jeho patronát). Mimoto zajistil dodržování přísnějších stanov jak zde, tak v klášteře v Corbie (Korvey) u Höxteru ve Westfálsku, který s ním zakládal jeho bratr Wala. Adalhard se zasloužil o to, že jeho kláštery byly označeny za centra vědění a odříkání. S bratrem Walem založili i ženský klášter v Herford poblíž Osnabrücku pro jejich sestru Theodoradu.

Podle martyrologia byl Adalhard opatem francouzského kláštera v Corbie u Amiens, kde se staral, aby všichni měli dostatek, nežili v bídě ani v nadbytku a horlivě se věnovali Boží chvále.

Zde zemřel v 72 letech. Adalhardovy ostatky byly vyzvednuty v roce 1040 a uloženy v St-Achieul u Amiens ve Francii.


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Basilius Magnus et Gregorius Nazianzenus (379, c. 389); Gregorius Nazianzenus et Basilius Magnus (c. 389, 379); Telesphorus Pp (ca. 136); Argeus, Narcissus et Marcellinus, m. Romam (s. IV.); Theodorus, ep. Massilien (594); Bladulphus (asi 630); Ioannes, ep. Mediolanen (asi 660); Vincentianus (672); Mainchinus (s. VII.); Adalhardus (826); Airaldus (1146); Silvester, abbas (s. XII.); Marcolinus Amanni (1397); Stephana Quinzani, Tertius Ordo Sancti Dominici (1530); Gulielmus Repin et Laurentius Bâtard (1794); Maria Anna (Maria Stella) Soureau-Blondin

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský