Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-

sv. Airald
Airaldus

2. ledna, připomínka
Postavení:biskup OCart
Úmrtí:1146

ŽIVOTOPIS

Narodil se v Burgundsku ve Francii jako syn hraběte Williama II. V Chartreuse de Portes se stal kartuziánským mnichem. Odtud byl v roce 1132 povolán na biskupský stolec v St-Jean-de-Maurienne. Také na tomto místě žil asketicky a kartuziánské zvyklosti sladil se zodpovědností k novým úkolům. V martyrologiu je charakterizován jako obezřetný a moudrý pastýř. Zemřel po 13 letech v biskupském úřadě.

V roce 1862 byla papežem Piem IX. potvrzena jeho kultovní úcta.


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Basilius Magnus et Gregorius Nazianzenus (379, c. 389); Gregorius Nazianzenus et Basilius Magnus (c. 389, 379); Telesphorus Pp (ca. 136); Argeus, Narcissus et Marcellinus, m. Romam (s. IV.); Theodorus, ep. Massilien (594); Bladulphus (asi 630); Ioannes, ep. Mediolanen (asi 660); Vincentianus (672); Mainchinus (s. VII.); Adalhardus (826); Airaldus (1146); Silvester, abbas (s. XII.); Marcolinus Amanni (1397); Stephana Quinzani, Tertius Ordo Sancti Dominici (1530); Gulielmus Repin et Laurentius Bâtard (1794); Maria Anna (Maria Stella) Soureau-Blondin

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský