Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-

sv. Teopempt
sv. Teopempt

sv. Teonáš
sv. Teonáš
sv. Teopempt a Teonáš
Theopemptus et Theonas, m. in Bithynia

3. ledna, připomínka
Postavení:mučedníci
Úmrtí:asi 304

ŽIVOTOPIS

Teopempt a Teonáš jsou mučedníci z období Diokleciánova pronásledování v římské provincii Bithynia na území dnešního Turecka. Tolik spolehlivé informace z Martyrologium Romanum.

Legendární podání jsou sdílnější, ale chybí k nim věrohodné podklady. Uvádí se v nich, že Teopempt byl v Nikomédii biskupem a Teonáš býval kouzelníkem nebo pohanským knězem, který konvertoval ke křesťanství až při mučení Teopempta. Legenda ve svém výčtu uvádí mučení ohněm i jedy, které mu prý neublížily. Soudce v zázraky nevěřil a chtěl po Teonášovi, aby dokázal, že pohanští kouzelníci zvládnou svými triky biskupa porazit. Teonáš po střetnutí se s Teopemptem přijal jeho víru a požádal ho o křest. Při něm měl dostat jméno Sinesio. Potom byl prý odsouzen k pohřbení zaživa a Teopempt byl sťat.


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Nomen sanctissimum Iesu;; Genovefa, virgo in Gallia (asi 500); Antherus, Pp (236); Theopemptus et Theonas, m. in Bithynia (asi 304); Gordius (304); Daniel (asi 304); Theogenes, m. Parii (320); Florentius, ep. Viennen (po roce 377); Cyriacus Elias Chavara (1871)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský