Světci k nám hovoří...


sv. Teogenes

Theogenes, m. Parii

3. ledna, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:320

ŽIVOTOPIS

Za vlády císaře Licinia mu bylo nařízeno připojit se k císařově římské armádě, kde se od vojáků vyžadoval akt obětování modlám. To odmítl, a byl proto na 40 dní uvězněn bez jídla, což se mělo rovnat smrti hladem. Očekávané účinky se ale nedostavily. Byl proto mučen a jelikož se ho žádným způsobem nepodařilo odvrátit od křesťanské víry byl nakonec utopen v moři.

Jako místo jeho mučednické smrti je v martyrologiu uvedeno Parion v Helléspontu (dnes v severozápadním Turecku).

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Nomen sanctissimum Iesu;; Genovefa, virgo in Gallia (asi 500); Antherus, Pp (236); Theopemptus et Theonas, m. in Bithynia (asi 304); Gordius (304); Daniel (asi 304); Theogenes, m. Parii (320); Florentius, ep. Viennen (po roce 377); Cyriacus Elias Chavara (1871)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.