Světci k nám hovoří...


sv. Florencius

Florentius, ep. Viennen

3. ledna, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:po roce 377

ŽIVOTOPIS

Stal se biskupem ve Vienne poblíž Lyonu na jihovýchodě dnešní Francie. Aktivně se účastnil koncilu ve Valencii a zemřel po roce 377. Již v Jeronýmově martyrologiu byla jeho památka také uvedena u dne 3. 1.

Informace je zde stručná, ale co se na mnohých místech uvádí navíc, bývá doplněno upozorněním, že není jisté, zda se nejedná o dvě osoby téhož jména se stejným dnem památky.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Nomen sanctissimum Iesu;; Genovefa, virgo in Gallia (asi 500); Antherus, Pp (236); Theopemptus et Theonas, m. in Bithynia (asi 304); Gordius (304); Daniel (asi 304); Theogenes, m. Parii (320); Florentius, ep. Viennen (po roce 377); Cyriacus Elias Chavara (1871)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.