Světci k nám hovoří...


sv. Abrunkul

Abrunculus

4. ledna, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:490
Patron:Langres, Dijonu a Clermont-Ferrand

ŽIVOTOPIS

Ve druhé polovině 5. století se stal biskupem v diecézi Langres v jižní části dnešní Francie. Do této diecéze patřilo i město Dijon, v němž měli sídlo jeho předchůdci kvůli barbarské invazi v prvním desetiletí 5. století. Odtud působil i Abrunkul, o němž víme, že byl přítelem Sidonia Apolinariuse (pam. 21. 8.), biskupa z Arvernu, dnešního Clermont-Ferrand v Akvitánii. Oba biskupové byli obránci víry proti arianismu. Abrunkul po vyhnání ariánským králem Gundobaldem odešel za svým přítelem Sidoniem (čs. Zdeňkem) ke konci jeho života. Po jeho smrti v roce 479 byl v dnešním Clermont-Ferrand zvolen jeho nástupcem. Na tomto místě po desetiletém působení zemřel a byl pohřben v kostele sv. Štěpána.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Elisabeth Anna Seton (1821); Hermes et Caius, m. (s. IV.); Abrunculus (490); Gregorius, ep. Lingonen (539/540); Ferreolus, ep. Ucetien (581); Rigomerus (s. VI.); Rigobertus (asi 743); Pharaildis (asi 745); Christiana Menabuoi (1310); Thomas Plumtree (1570); Angela de Fulginio (1309); Euquerio Llanillo García (1937); Emmanuel González García (1940)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.