Světci k nám hovoří...


sv. Hermes a Gaius

Hermes et Caius, m.

4. ledna, připomínka
Postavení:mučedníci
Úmrtí:s. IV.

ŽIVOTOPIS

Oba mučedníky uvádí Martyrologium Romanum 2001 jedinou větou: „V Moesii, svatí Hermes a Gaius, mučedníci, z nichž jeden (zemřel) v Retiarii, a druhý v Bononiae.“

Obě tato města ležela na břehu Dunaje v provincii označované Římany jako Dacia Ripensis v oblasti zvané Moesia. Ta byla římskou provincií a její území snad přibližně odpovídá dnešnímu Srbsku a severnímu Bulharsku. V Moesia oba světci položili své životy za věrnost víře.

Problém některých čtenářů martyrologia spočívá v často se vyskytujícím označení, že jde o italské město Bologna, které nemůže souviset s Moesia a tudíž o nevěrohodný text. Podle seznamu biskupství v Ročence z Vatikánu 1990 se u 2x vyskytujícího města Bononia jednou objevuje Bologna, která je v Itálii. Bononia z Moesia údajně odpovídá dnešnímu městu Vidin.

Na prvním místě uváděné město Ratiaria (Raetiaria) zeměpisnou polohou dnes odpovídá okolí malého města Archar (Argar) v severozápadním výběžku Bulharska. Je vzdálené asi 20 km po proudu Dunaje od města Vidinu. Ratiaria bývala sídlem metropolity a Bononia její subsidiární diecézí. Dnes se jedná o titulární arcibiskupství a titulární biskupství.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Elisabeth Anna Seton (1821); Hermes et Caius, m. (s. IV.); Abrunculus (490); Gregorius, ep. Lingonen (539/540); Ferreolus, ep. Ucetien (581); Rigomerus (s. VI.); Rigobertus (asi 743); Pharaildis (asi 745); Christiana Menabuoi (1310); Thomas Plumtree (1570); Angela de Fulginio (1309); Euquerio Llanillo García (1937); Emmanuel González García (1940)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.