Světci k nám hovoří...


sv. Fereol

Ferreolus, ep. Ucetien

4. ledna, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:581

ŽIVOTOPIS

Pocházel ze vznešené rodiny v Narbonne ve Francii. Dostalo se mu velmi dobrého vzdělání a zvolil si cestu ke kněžství. Stal se biskupem Uzès u Nîmes a ve své diecézi začal reformu kléru. Po většinu života byl velmi aktivní v úsilí o přivádění Židů ke křesťanské víře. V Uzès také založil mužský klášter a pro své mnichy napsal řeholní pravidla po vzoru Cézaria z Arles (pam. 27. 8.). Vyžadoval v nich poslušnost jako základ ctností a jednotu pocházející z lásky, která je uvedená ve Skutcích apoštolů, kde se píše „Obec věřících měla jedno srdce a jednu duši. Nikdo neříkal o ničem ze svého majetku, že je jeho vlastní, ale měli všechno společné“ (Sk 4,32). Fereolem sepsaná pravidla měla základ v Písmu sv. a měla vést k upřednostnění touhy po Bohu.

Podle martyrologia závist určitých osob vedla k tomu, že Fereol byl poslán do exilu, ale po třech letech byl uznán za opravdového Božího muže. Vrátil se zpět a v Uzès zemřel.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Elisabeth Anna Seton (1821); Hermes et Caius, m. (s. IV.); Abrunculus (490); Gregorius, ep. Lingonen (539/540); Ferreolus, ep. Ucetien (581); Rigomerus (s. VI.); Rigobertus (asi 743); Pharaildis (asi 745); Christiana Menabuoi (1310); Thomas Plumtree (1570); Angela de Fulginio (1309); Euquerio Llanillo García (1937); Emmanuel González García (1940)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.