Světci k nám hovoří...


sv. Rigomer

Rigomerus

4. ledna, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:s. VI.

ŽIVOTOPIS

Byl mužem, který vedl velmi prostý život i po tom, co se stal desátým biskupem v Meaux na území Neustria, v dnešní Francii. Někde se udává se, že z politických důvodů byl ve vyhnanství. Traduje se, že již za života byl chválen pro obranu Církve proti nepřátelům. Z jeho života se však dochovalo velice málo informací a není známé ani přesné údobí kdy žil. Přesto je připomínán v různých martyrologiích a na předměstí Meaux stojí jemu zasvěcený kostel. V 17. století měl v Meaux také památku v breviáři, ale pod datem 28. 5.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Elisabeth Anna Seton (1821); Hermes et Caius, m. (s. IV.); Abrunculus (490); Gregorius, ep. Lingonen (539/540); Ferreolus, ep. Ucetien (581); Rigomerus (s. VI.); Rigobertus (asi 743); Pharaildis (asi 745); Christiana Menabuoi (1310); Thomas Plumtree (1570); Angela de Fulginio (1309); Euquerio Llanillo García (1937); Emmanuel González García (1940)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.