Světci k nám hovoří...


blah. Tomáš Plumtree

Thomas Plumtree

4. ledna, připomínka
Postavení:kněz, mučedník
Úmrtí:1570

ŽIVOTOPIS

Narodil se v Lincolnshire v Anglii. Po studiích na Oxfordu se asi roku 1546 stal rektorem v Stubtonu poblíž Linkolnu. Kvůli své víře musel z místa odejít, jelikož katolíkům bylo zakázáno učit. Údajně pak působil jako kněz v severní části země a byl kaplanem u hraběte Percyho z Northumbrie. Ten v roce 1569 organizoval povstání na severu.

Tomáš odmítal složit přísahu, kterou by uznal nadřazenost královny Alžběty nad církví v Anglii. Bylo mu dáváno za vinu, že přes její zákaz sloužil veřejně mši svatou. Za to byl zatčen a odsouzen k popravě rozčtvrcením. Na popravišti v Durhamu mu byla před umučením nabídnuta svoboda, pokud by se zřekl katolické církve. Zůstal však věrný a raději volil krutá muka. Asi po deset dnů od popravy bylo jeho tělo pověšeno pro výstrahu ostatním katolíkům.

Blahořečený byl 9. 12. 1886 od papeže Lva XIII.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Elisabeth Anna Seton (1821); Hermes et Caius, m. (s. IV.); Abrunculus (490); Gregorius, ep. Lingonen (539/540); Ferreolus, ep. Ucetien (581); Rigomerus (s. VI.); Rigobertus (asi 743); Pharaildis (asi 745); Christiana Menabuoi (1310); Thomas Plumtree (1570); Angela de Fulginio (1309); Euquerio Llanillo García (1937); Emmanuel González García (1940)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.