Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Euquerio Llanillo García

Euquerio Llanillo García

4. ledna, připomínka
Postavení:mučedník FMS
Úmrtí:1937

ŽIVOTOPIS

Narodil se 20. 2. 1914 v obci Solanas de Valdelucio v provincii Burgos ve Španělsku. Měl 10 sourozenců, z nichž si polovina zvolila duchovní povolání. Euquerio se rozhodl podobně a v září 1924 vstoupil do semináře maristů v Artziniega. Do noviciátu nastoupil v Monestir De Les Avellanes poblíž Lleida. Zde 8.9. 1929 oblékl řeholní hábit a po roce složil první řeholní sliby. V srpnu 1931 byl poslán do Madridu vyučovat na školu v Cisne Street, která po vypuknutí občanské války 26. 7. 1936 skončila činnost. Po měsíci byl 30. 8. na Fonda Algorta v Madridu zatčen a pak vězněn ve škole piaristů na General Porlier Street. Následkem zlého zacházení při výsleších i později, kdy trpěl také zimou, onemocněl a 4. 1. 1937 zemřel. Je vzpomínán jako pedagog oblíbený studenty pro svou laskavost a empatii při osobních rozhovorech.

Blahořečený byl 13.10. 2013 papežem Františkem mezi 522 mučedníky z období občanské války ve Španělsku.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Elisabeth Anna Seton (1821); Hermes et Caius, m. (s. IV.); Abrunculus (490); Gregorius, ep. Lingonen (539/540); Ferreolus, ep. Ucetien (581); Rigomerus (s. VI.); Rigobertus (asi 743); Pharaildis (asi 745); Christiana Menabuoi (1310); Thomas Plumtree (1570); Angela de Fulginio (1309); Euquerio Llanillo García (1937); Emmanuel González García (1940)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.