Světci k nám hovoří...


sv. Emanuel González García

Emmanuel González García

4. ledna, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:1940

ŽIVOTOPIS

Narodil se 25. 2. 1877 v Seville ve Španělsku jako čtvrtý z pěti synů tesaře Martina González a jeho ženy Antonie. Emanuel již od puberty prožíval hlubší vztah k eucharistii a měl předsevzetí stát se jednou knězem. To se mu splnilo 21. 9. 1901, kdy byl vysvěcen kardinálem Marcelem Spinolem. O rok později při misijích v Palomaresdel Rio měl mystický zážitek Ježíšovy tiché a trpělivé přítomnosti v Eucharistii. Od roku 1905 působil jako farář v Huelva v Cádizském zálivu, mezi farníky, které náboženství moc nezajímalo. S obětavostí se zaměřil na pomoc chudým, početným rodinám a zřízení škol pro jejich děti.

Měl stále v mysli zážitek z misií v roce 1902, kdy s ním Ježíš mluvil svým pohledem. V něm mu řekl více, než by se dalo vyjádřit slovy. Emanuel díky stálé vzpomínce na Ježíšův pohled došel v roce 1910 k rozhodnutí vedoucí k založení Reparativní eucharistické unie, kterou v březnu založil jako laickou společnost Učedníci sv. Jana a je uváděn i název Dílo svatostánků Kalvárie. Členové měli žít v oddanosti, láskou k eucharistickému Ježíši, po vzoru jeho Neposkvrněné Matky, apoštola Jana a žen, které setrvaly pod křížem, na kterém náš Spasitel v mukách umíral. Jednalo se o odpovídání láskou na lásku, o obnovu jejíž obsah měl za cíl nápravu s odčiněním dosavadní laxnosti (tedy reparaci). Časem se společenství rozdělilo na mužské, dětské, kněžské a mládežnické. Učedníci sv. Jana postupně šířili oddanost Eucharistii do Španělska a do dalších zemí Evropy i do Ameriky.

Otec Emanuel byl 18. 11. 1912 v Římě u papeže Pia X. Ten ho nazval „apoštolem Eucharistie“ a s jeho požehnáním a podporou Emanuel pokračoval v dalších iniciativách.

Papežem Benediktem XV. byl Emanuel Gonzáles Garci jmenován pomocným biskupem Malagy a 16. 1. 1916 přijal biskupské svěcení. Nástupcem ordináře se stal v roce 1920. O rok později vznikla z jeho iniciativy Kongregace eucharistických misionářek z Nazareta. V roce 1932 také Kongregace misionářek pomocnic Nazaretského.

Biskup Emanuel Gonzáles ve své diecézi dbal zvláště na formaci seminaristů stavěnou na vztahu k Eucharistii. Jeho výzva „Hlásit se ke konsekrované Hostii“ znamenala obětování se Bohu pro bližní. To je následování Krista.

V květnu 1931 radikální republikáni otci Emanuelovi zapálili biskupský palác. Biskup Emanuel Gonzáles se z obav, aby nevystavoval nebezpečí ty, kteří mu poskytovaly ochranu, přestěhoval do Gibraltaru a následující rok do Madridu, odkud spravoval svou diecézi. Posledních pět let života byl biskupem Palencie, v níž zemřel ve věku 63 let. Na svůj náhrobek, který chtěl mít poblíž svatostánku, si přál napsat slova vyzývající k adoraci: „Tady je Ježíš! Je tady! Nenechávej ho samého!“ – To proto, aby i po smrti jeho ostatky sloužily jako výzva k adoraci všem, kteří kolem projdou.

Biskup Emanuel Gonzáles Garcia byl 29. 4. 2001 blahořečen papežem Janem Pavlem II. a kanonizován 16. 10. 2016 papežem Františkem.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Elisabeth Anna Seton (1821); Hermes et Caius, m. (s. IV.); Abrunculus (490); Gregorius, ep. Lingonen (539/540); Ferreolus, ep. Ucetien (581); Rigomerus (s. VI.); Rigobertus (asi 743); Pharaildis (asi 745); Christiana Menabuoi (1310); Thomas Plumtree (1570); Angela de Fulginio (1309); Euquerio Llanillo García (1937); Emmanuel González García (1940)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.