Světci k nám hovoří...


sv. Konvoio

Convoio

5. ledna, připomínka
Postavení:opat
Úmrtí:868

ŽIVOTOPIS

Narodil se v roce 788 v Comblessacu údajně poblíž Saint-Malo v Bretani (v severní Francii) do šlechtické rodiny. Ve Vannes se mu dostalo vzdělání a stal se arcijáhnem. Rozhodl se však pro přísnější formu života a v roce 831 spolu s pěti druhy (Louhemelem, Wincalonem, Konhoiarnem, Pethwinem a Concelocem) odešel k Rodonu (pozdější Redon), aby při soutoku Vilaine a Oultu společně žili poustevnickým životem. Po různých příhodách zde v roce 834 založil klášter San Salvador a mnichům dal pravidla sv. Benedikta. Stal se zde prvním opatem a v roce 848 donesl z Říma relikvie papeže Marcelina, které dostal pro klášter darem od Lva IV. V roce 854 zažil prý útok Normanů, kteří ho vyhnali do exilu. Kvůli jejich nájezdům nebo také na výzvu panovníka Salaüna, který navrhl zřízení nového řeholního domu v Plélanu, se tam s narůstající mnišskou komunitou benediktinů přemístil. Zemřel zde po dosti hektickém i příkladném životě 5. 1. 868.

Konvoio kult byl potvrzen 3. 5. 1866 papežem Piem IX. Jeho ostatky přenesené do Redonu byly v roce 1793 během francouzské revoluce zničeny.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Eduardus Confessor (1066); Syncletica (s. IV.); Deogratias, ep. Carthaginen (457/458); Æmiliana (s. VI.); Convoio (868); Gerlacus (1165); Rogerius, presb. (1237); Franciscus Peltier, Iacobus Ledoyen et Petrus Tessier (1794); Maria Magdalena Repetto Pellegrini (1890); Carolus a Sancto Andrea (Ioannes Andreas) Houben (1893); Marcellina Darowska (1911); Petrus Bonilli (1935); Ioannes Robertus Grau Bullich (1937); Genovefa Torres Morales (1956); Ioannes Nepomucenus Neumann (1860)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.