Světci k nám hovoří...


blah. František Peltier, Jakub Ledoyen a Petr Tessier

Franciscus Peltier, Iacobus Ledoyen et Petrus Tessier

5. ledna, připomínka
Postavení:kněží a mučedníci
Úmrtí:1794

ŽIVOTOPIS

Všichni tři byli kněží diecéze z Angers ve Francii, kde působili během francouzské revoluce. Zůstali věrni svému kněžskému povolání a církvi. Odmítli přísahu, kterou by si prodloužili pozemský život, ale zpronevěřili by se Kristu. Za tuto věrnost byli 5. 1. 1794 v Angers popraveni gilotinou.

Všichni tři pocházeli z departementu Maine-et-Loire ležícím v regionu Pays de la Loire. František Peltier se narodil 26. 4. 1728 v Savennières, Jakub Ledoyen se narodil 3. 4. 1760 v Rochefort-sur-Loire a Petr Tessier se narodil 11. 5. 1766 v La Trinité-d'Angers.

Blahořečeni byli 19. 2. 1984 v Římě, papežem Janem Pavlem II., mezi 99 mučedníky zabitými kvůli víře ve jménu „svobody, rovnosti a bratrství“. Byli vybráni ze zástupu mučedníků, popravených za víru a věrnost církvi od 2. 12. 1793 do 12. 1. 1794. V čele těchto mučedníků byl Vilém Repin (pam. 2. 1.), který měl 85 let.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Eduardus Confessor (1066); Syncletica (s. IV.); Deogratias, ep. Carthaginen (457/458); Æmiliana (s. VI.); Convoio (868); Gerlacus (1165); Rogerius, presb. (1237); Franciscus Peltier, Iacobus Ledoyen et Petrus Tessier (1794); Maria Magdalena Repetto Pellegrini (1890); Carolus a Sancto Andrea (Ioannes Andreas) Houben (1893); Marcellina Darowska (1911); Petrus Bonilli (1935); Ioannes Robertus Grau Bullich (1937); Genovefa Torres Morales (1956); Ioannes Nepomucenus Neumann (1860)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.