Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Marie Magdaléna Repetto Pellegrini

Maria Magdalena Repetto Pellegrini

5. ledna, připomínka
Postavení:řeholnice FNSMC
Úmrtí:1890

ŽIVOTOPIS

Narodila se 1. 11. 1807 ve Voltaggio v provincii Alexandrie v Itálii jako první z dětí notáře Giovanniho Batisty a Terezie roz. Gazzal. Čtyři ze sedmi dcer si později zvolily řeholní život a jeden syn se stal knězem. Dva Mariini bratři zemřeli, když jí bylo 11 let a některé biografie je do počtu členů rodiny ani nepočítají. Marie tím, že byla nejstarší, pomáhala rodičům s učením, výchovou a různými potřebami mladších sourozenců. Naučila se všechny domácí práce a citlivě vnímala i bolesti doléhající na početnou rodinu. Víra byla u ní silou měnící bolesti v radostné přinášení obětí. Byla klidnou, skromnou a tichou dívkou, která ve 22 letech se souhlasem rodičů vstoupila do kláštera Kongregace dcer naší Paní na Kalvárii (Congregatio Filiarum nostrae Dominae de Refugio in Monte Calvario) v Janově.

Životní cesta Marie Repetto je charakterizována jako spojení dětské zbožnosti s věrným plněním úkolů, které nejsou přitažlivé. Přesto, navzdory těžkému životu, vyzařovala pokoj a radost. Své představené údajně prosila, aby jí pomohli zůstat neznámou a skrytou. Byla jí proto přidělena práce švadleny a později ve vrátnici. S radostí opravovala obnošené oblečení, vyšívala a šila korporály i alby. Na vrátnici přijímala stále více chudých lidí, kteří ji vyhledávali pro její laskavost, duchovní slova, rady a nejrůznější pomoc. Svěřovali se jí s důvěrou a ona zase s velikou důvěrou se obracela k svatému Josefovi, jehož obrázky rozdávala se slovy, že on ji nikdy nezklamal.

Prostory kláštera prý opustila pouze dvakrát. Důvodem byla její starost o nemocné za epidemie cholery v letech 1835 a 1854. Ošetřovala je, utěšovala a zemřelé pohřbívala. Podle slov papeže Jana Pavla II. „žila od mládí ve velké pravdě, kterou předává i nám, že Ježíše třeba stále v chudých odhalovat, milovat a Jemu sloužit! Marie Repetto mu odevzdala všechno, co mohla: své úspory, majetek, slova, čas, úsměv.“ Náplní její kongregace bylo právě toto: „Sloužit chudému Ježíši“.

Zemřela v klášterní nemocnici ve věku 82 let. Papež Jan Pavel II. ji 4. 10. 1981 blahořečil.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Eduardus Confessor (1066); Syncletica (s. IV.); Deogratias, ep. Carthaginen (457/458); Æmiliana (s. VI.); Convoio (868); Gerlacus (1165); Rogerius, presb. (1237); Franciscus Peltier, Iacobus Ledoyen et Petrus Tessier (1794); Maria Magdalena Repetto Pellegrini (1890); Carolus a Sancto Andrea (Ioannes Andreas) Houben (1893); Marcellina Darowska (1911); Petrus Bonilli (1935); Ioannes Robertus Grau Bullich (1937); Genovefa Torres Morales (1956); Ioannes Nepomucenus Neumann (1860)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.