Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Jan Grau Robert Bullich

Ioannes Robertus Grau Bullich

5. ledna, připomínka
Postavení:mučedník OSB
Úmrtí:1937

ŽIVOTOPIS

Narodil se v provincii Coll de Nargó ve španělské Lleidě 14. 4. 1895. V patnácti letech vstoupil do benediktinského kláštera na Montserratu, kde přijal řeholní hábit a jméno Robert. První řeholní sliby skládal 9. 8. 1914 a slavné 21. 10. 1917. Kněžské svěcení přijal 25. 7. 1920 a brzy potom byl poslán do Palestiny. V roce 1922 se stal představeným na řádové škole. Od roku 1928 byl uváděn jako prefekt a jako zástupce opata Marceta, který obdržel úkoly v Americe a ve Svaté zemi. Robert Bullich převzal zodpovědnost za klášter na Montserratu. Při tomto poslání také přeložil do katalánštiny Marmionovu práci s názvem: „Ježíš Kristus, ideál mnicha“. V roce 1931 zajišťoval řádové jubilejní oslavy. Později prohlásil: „Mé srdce je naplněno sladkým očekáváním a slepě přijímá Boží vůli. “ Zemřel 5. 1. 1937 údajně v Barceloně, jako kněz a mučedník, ve věku 41 let.

Blahořečený byl 13. 10. 2013 papežem Františkem ve skupině 522 mučedníků z období občanské války ve Španělsku.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Eduardus Confessor (1066); Syncletica (s. IV.); Deogratias, ep. Carthaginen (457/458); Æmiliana (s. VI.); Convoio (868); Gerlacus (1165); Rogerius, presb. (1237); Franciscus Peltier, Iacobus Ledoyen et Petrus Tessier (1794); Maria Magdalena Repetto Pellegrini (1890); Carolus a Sancto Andrea (Ioannes Andreas) Houben (1893); Marcellina Darowska (1911); Petrus Bonilli (1935); Ioannes Robertus Grau Bullich (1937); Genovefa Torres Morales (1956); Ioannes Nepomucenus Neumann (1860)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.