Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-

sv. Petronius
Petronius, ep. Dien

10. ledna, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:po roce 463

ŽIVOTOPIS

Narodil se v Avignonu ve Francii jako syn císařského římského senátora. O něco později se narodil jeho bratr Marcel. Petronius se stal mnichem na ostrově Lérins a asi v letech 453 až 456 byl ustanoven za biskupa v Die (dnes diecéze Vienne) na jihovýchodě Francie. Bývá uváděno, že jeho nástupcem na biskupském stolci byl od roku 463 jeho bratr Marcel. Podle martyrologia Petronius zemřel 10. ledna po tomto roce.


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Miltiades, Pp (314); Paulus, eremita (s. IV.); Gregorius, ep. Nyssen (před r. 400); Ioannes, ep. Hierosolymitan (417); Petronius, ep. Dien (po roce 463); Marcianus, presb. Cpoli (471); Valerius, solitarius (s. VI.); Domitianus, ep. Melitenen (asi 602); Agatho, Pp (681); Arcontius (asi 740-745); Petrus Urseoli (asi 987/988); Benincasa (1194); Gulielmus, ep. Bituricen (1209); Gundisalvus, presb. Ord. Prćdicat (1259); Gregorius Pp X (1276); Ægidius, religiosus (1518); Anna ab Angelis Monteagudo (1686); Adalheidis Maria ab Immaculata Conceptione (1828); Francisca Salesia (Leonia) Aviat (1914); Maria a Doloribus Rodríguez Sapeña, virgo (1918)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský