Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. František Rogacze

Franciscus Rogaczewski

11. ledna, nic
Postavení:mučedník
Úmrtí:1940

ŽIVOTOPIS

Narodil se 23. 12. 1892 v Lipinki, v polském Kujawsko-Pomořském kraji. V březnu 1918 přijal kněžské svěcení a začal působit v arcidiecézi Gdaňsko. Po dvou letech se stal kaplanem u Nejsvětějšího Srdce Ježíšova ve Wrzeszcz v Gdaňsku. Od listopadu 1924 byl uváděn jako organizátor a aktivista Katolické Ligy. Asi během pouhých dvou let postavil nový kostel Krista Krále, vysvěcený na konci října 1932, který pak patřil mezi nejdůležitější centra duchovního života v Gdaňsku.

Se začátkem války byl pro svou aktivní víru v září 1939 zatčen, obviněn z křesťanských aktivit a v Stutthofu mučen. Po několika měsících tvrdého vězení byl 11. 1. 1940 v blízkosti Gdaňska zastřelen.

Blahořečený byl 13. 6. 1999 papežem Janem Pavlem II. mezi 108 polskými mučedníky z období II. světové války.

PŘEDSEVZETÍ, MODLITBAPřehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Hyginus (142); Salvius, m. in Africa (asi s. III.); Typasius (297/298); Petrus Apselamus seu Balsamus (309); Leucius, ep. Brundusin (s. IV.); Honorata, virgo (s. V.); Theodosius, cœnobiarcha (529); Paulinus, ep. Aquileien (802); Bernardus Scammacca (1487); Gulielmus Carter (1584); Thomas de Cora (Franciscus) Placidi (1729); Franciscus Rogaczewski (1940); Maria Electa a Jesus /Catharina/ Tramazzoli (1663)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.