Světci k nám hovoří...


sv. Salvius

Salvius, m. in Africa

11. ledna, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:asi s. III.

ŽIVOTOPIS

O tomto mučedníkovi je nám známo pouze to, co uvádí Martyrologium Romanum, že o něm hovořil sv. Augustin při svém kázaní v Kartágu. Bylo to v den výročí Salviovy smrti a jeho narození v nebi. Text tohoto kázání se však nedochoval a víme jen to, že Salvius byl pro víru umučen v Africe.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Hyginus (142); Salvius, m. in Africa (asi s. III.); Typasius (297/298); Petrus Apselamus seu Balsamus (309); Leucius, ep. Brundusin (s. IV.); Honorata, virgo (s. V.); Theodosius, cœnobiarcha (529); Paulinus, ep. Aquileien (802); Bernardus Scammacca (1487); Gulielmus Carter (1584); Thomas de Cora (Franciscus) Placidi (1729); Franciscus Rogaczewski (1940); Maria Electa a Jesus /Catharina/ Tramazzoli (1663)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.