Světci k nám hovoří...


sv. Petr Apselamus či Balsamus

Petrus Apselamus seu Balsamus

11. ledna, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:309

ŽIVOTOPIS

Pocházel údajně z Palestiny. V životopisech svatých je představován jako náctiletý křesťanský mladík, který se sám živil a nadevšechno si cenil získané víry, svého vztahu k Bohu. Za panování císaře Maximina Daia, který v duchu Diokleciána a Galeria pokračoval v pronásledování křesťanů, byl tento mladík zatčen a mučen. Je uváděno mučení ohněm, avšak ani oheň ani různé sliby neodvrátily Petra od víry. Nakonec byl ukřižován.

Snad právě skutečnost, že byl nazýván Apselamus i Balsamuso, tedy různými jmény, svého času vedla k uvádění dvou osob. Podle martyrologia z r. 2001 se však jedná jen o jednu osobu. A to i přesto, že k mučení ohněm udávaném někde jako příčina smrti, mělo dojít o něco dříve a jinde než k ukřižování.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Hyginus (142); Salvius, m. in Africa (asi s. III.); Typasius (297/298); Petrus Apselamus seu Balsamus (309); Leucius, ep. Brundusin (s. IV.); Honorata, virgo (s. V.); Theodosius, cœnobiarcha (529); Paulinus, ep. Aquileien (802); Bernardus Scammacca (1487); Gulielmus Carter (1584); Thomas de Cora (Franciscus) Placidi (1729); Franciscus Rogaczewski (1940); Maria Electa a Jesus /Catharina/ Tramazzoli (1663)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.