Světci k nám hovoří...


sv. Leucius

Leucius, ep. Brundusin

11. ledna, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:s. IV.

ŽIVOTOPIS

Začátek jeho příběhu, přesněji vyprávění z jeho mládí, vychází pouze z legendárního podání. Podle něj pocházel z egyptské Alexandrie. Jeho matkou byla Eufrosyné, která zemřela, když Leuciovi, původním prý jménem Eutropios, bylo 11 let. S otcem Eudykiosem podle legendy vstoupili do kláštera Hermias. Brzy se ukázalo jeho nadání, pro které ho chtěli údajně už v 18 letech, po smrti Nicetase, učinit představeným, což on odmítl. Jeho otec byl podle této legendy ve snu informován o blížící se své smrti a že jeho syn se stane biskupem v Brindisi se jménem Leucius. Legenda ještě hovoří o tom, že na naléhání mnichů biskup z Heliopolis Eutropia (Leucia) vysvětil a poté tento světec zachránil jistou obec před útoky ďábelského hada. Toto vyprávění může mít vliv na jeho různá vyobrazení. Leucius, snad ještě s původním jménem a s jáhny Eusebiem, Dionysiem a pěti dalšími druhy odpluli do Itálie.

Podstatnou skutečností je až to, že Leucius začal jako misionář působit v italském přístavním městě Brindisi v oblasti Apulie. Zde je zaznamenán jako první biskup města a traduje se, že vykonal více zázraků. Na konverzi většího množství pohanů měl prý vliv mimořádně vyprošený déšť po dvou letech sucha.

Biskup Leucius, údajně po nějakém onemocnění, v tomto městě podle Martyrologium Romanum z r. 2001 zemřel ve IV. století.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Hyginus (142); Salvius, m. in Africa (asi s. III.); Typasius (297/298); Petrus Apselamus seu Balsamus (309); Leucius, ep. Brundusin (s. IV.); Honorata, virgo (s. V.); Theodosius, cœnobiarcha (529); Paulinus, ep. Aquileien (802); Bernardus Scammacca (1487); Gulielmus Carter (1584); Thomas de Cora (Franciscus) Placidi (1729); Franciscus Rogaczewski (1940); Maria Electa a Jesus /Catharina/ Tramazzoli (1663)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.