Světci k nám hovoří...


sv. Honoráta

Honorata, virgo

11. ledna, připomínka
Postavení:panna
Úmrtí:s. V.

ŽIVOTOPIS

Pocházela ze severu Itálie, kde se narodila jako sestra pozdějšího pavijského biskupa Epiphania (pam. 21. 1.). Honoráta se v Pavii stala mniškou a mnoho o ní není známo. Uvádí se však, že král Odoacer ji jednou unesl i s některou její spolusestrou a Epiphaniem byla vykoupena a vrátila se do svého kláštera v Pavii. Zde zemřela a byla stejně jako její bratr pohřbena v bazilice sv. Vincence.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Hyginus (142); Salvius, m. in Africa (asi s. III.); Typasius (297/298); Petrus Apselamus seu Balsamus (309); Leucius, ep. Brundusin (s. IV.); Honorata, virgo (s. V.); Theodosius, cœnobiarcha (529); Paulinus, ep. Aquileien (802); Bernardus Scammacca (1487); Gulielmus Carter (1584); Thomas de Cora (Franciscus) Placidi (1729); Franciscus Rogaczewski (1940); Maria Electa a Jesus /Catharina/ Tramazzoli (1663)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.