Světci k nám hovoří...


sv. Tomáš de Cora Placidi

Thomas de Cora (Franciscus) Placidi

11. ledna, připomínka
Postavení:kněz OFMObs
Úmrtí:1729

ŽIVOTOPIS

Narodil se 4. 6. 1655 v Cori v provincii Latina v Itálii. Při křtu dostal jména František Antonín. Měl dvě sestry a když mu oba rodiče v jeho 14 letech zemřeli, převzal odpovědnost za zbytek rodiny. Na živobytí vydělával údajně jako pastýř v Campagnano u Říma, kde možná žili, dokud se sestry neprovdaly. Ve 22 letech vstoupil do františkánského kláštera Nejsvětější Trojice v Orvietu a zde 7. 2. 1677 přijal řeholní jméno Tomáš. Po teologických studiích v roce 1683 přijal ve Velletri kněžské svěcení. Místem jeho apoštolského působení bylo Subiaco. Byl mimořádně trpělivý a vyhledáván i pro charismata, která od Boha obdržel. Na několik let byl poslán za představeného do konventu v Palombara. Po návratu do kláštera v Civitella (dnešní Bellegra) u Subiaco zde zůstal až do své smrti ve věku 74 let.

Blahořečený byl 3. 9. 1786 papežem Piem VI. a kanonizován 21. 11. 1999 papežem Janem Pavlem II.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Hyginus (142); Salvius, m. in Africa (asi s. III.); Typasius (297/298); Petrus Apselamus seu Balsamus (309); Leucius, ep. Brundusin (s. IV.); Honorata, virgo (s. V.); Theodosius, cœnobiarcha (529); Paulinus, ep. Aquileien (802); Bernardus Scammacca (1487); Gulielmus Carter (1584); Thomas de Cora (Franciscus) Placidi (1729); Franciscus Rogaczewski (1940); Maria Electa a Jesus /Catharina/ Tramazzoli (1663)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.