Světci k nám hovoří...


sv. Tigrius a Eutropius

Tigrius et Eutropius

12. ledna, připomínka
Postavení:mučedníci
Úmrtí:406

ŽIVOTOPIS

Tigrius působil v Konstantinopoli jako kněz a Eutropius zde byl lektorem. Oba byli přátelé patriarchy, biskupa Jana Zlatoústého (pam. 13. 9.), který za vlády východořímského císaře Arcadiuse se pro věrnost evangelním zásadám stal nepohodlným. Nechtěl v církvi tolerovat nepřijatelné nepořádky, proto byl poslán do vyhnanství. Jeho přátelé Tigrius a Eutropius byli potom falešně obviněni, že z pomsty zapálili patriarchální kostel a palác senátu. Prefekt Optat, který nenáviděl věřící křesťany, je dal mučit, aby je donutil obětovat bohům a postaral se i o jejich usmrcení.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Arcadius, m. in Mauretania (asi 304); Probus (asi po 236); Tigrius et Eutropius (406); Cæsaria (asi 529); Ferreolus, Gratianopolitan (asi 659); Benedictus Biscop (ca 690); Elredus (asi 1166); Martinus de Sancta Cruce (1203); Bernardus de Corleone (1667); Margarita Bourgeoys (1700); Antonius Foumier (1794); Petrus Franciscus Jamet (1845); Antonius Maria Pucci (1892); Nicolaus Bunkerd Kitbamrung (1944)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.