Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-

sv. Filoména
sv. Filoména
2. den novény za zastavení pandemie s prosbou o přímluvu sv. dětí
PRO MIMOŘÁDNOU AKTUÁLNOST VLOŽENO JEN DOČASNĚ

30. listopadu, připomínka

ŽIVOTOPIS

Novénu začínáme vždy křížem, úkonem kajícnosti a společnou Modlitbou národů proti pandemii .

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,

z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna jako lékaře našich duší a těl.

Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.

Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům, sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům, věčný život mrtvým.

Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla.

O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!

kardinál Jean-Claude Hollerich, kardinál Angelo Bagnasco,

předsedové zastupující biskupské konference evropských zemí

Formou litanií připojme další prosby:

Matko milosrdenství, oroduj za nás, za naši zemi i za celý svět.

Svatá Hyacinto i svatý Františku, orodujte za nás, za naši zemi i za celý svět.

Svatá Filoméno, oroduj za nás, za naši zemi i za celý svět.

Blahoslavená Lauro Vicuña, oroduj za nás, za naši zemi i za celý svět.

Svatý Dominiku Savio, oroduj za nás, za naši zemi i za celý svět.

Svatá Marie Goretti, oroduj za nás, za naši zemi i za celý svět.

Blahoslavení Davide [Daudi] Okelo a Gildo [Jildo] Irwa, orodujte za nás, za naši zemi i za celý svět.

Blahoslavená Imeldo Lambertini, oroduj za nás, za naši zemi i za celý svět.

Blahoslavený Karle Acutisi, oroduj za nás, za naši zemi i za celý svět.

Božské Dítě Ježíši, vyslyš prosby nás všech, smiluj se nad svým neposlušným lidem a zastav pandemii koronaviru, která dolehla na náš svět. Neboť Ty žiješ a kraluješ s Bohem Otcem v jednotě Ducha svatého po všechny věky věků. Amen.

.

30. 11.

2. den se sv. Filoménou

Nezlomná láska a věrnost Bohu na prvním místě

Světlo víry měla obsažené už ve svém jménu. O víře vydávala svědectví za života i ve smrti, kterou podstoupila ve svých 13 letech. Po 1500 letech začala vydávat svědectví znovu prostřednictvím zázraků. Ze svědků je nejznámější sv. Jan Maria Vianney. Filoména se stala patronkou mnoha skupin lidí, včetně tzv. živého růžence. Je přímluvkyní ve všech beznadějných situacích a při krizích prožívaných v současnosti.

PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA

Zde každý věnujme chvíli zamyšlení nad životem tohoto vzoru i životem svým a rozjímání zakončeme modlitbou vlastními slovy. Na závěr se pomodleme modlitbu z breviáře:

Bože, Tvá síla se projevuje zvláště tehdy, když působí v tom, kdo je slabý: Tys posiloval svatou Filoménu, aby statečně snášela všechno mučení; pomáhej i nám, abychom na její přímluvu vítězně prošli všemi zkouškami do slávy Tvého království. Skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

POZNÁMKA

Celý text novény najdete zde


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

PRO MIMOŘÁDNOU AKTUÁLNOST VLOŽENO JEN DOČASNĚ; Andreas, Apostolus (s. I.); Mirocles (po r. 314); Tugdualus Pabu (s. VI.); Ioannes de Vercellis (1283); Fridericus Ratisbon (1329); Cuthbertus Mayne (1577); Alexander Crow (1586); Michael Ruedas Mejías et VI socii: Antonius Martínez Gil-Leonés, Arthurus Donoso Murillo, Didacus de Gadibus (Iacobus) Garcia Molina, Iesus Gesta de Piquer, Nicephorus Salvador del Río et Romanus (Raphael) Touceda Fernández (1936); Iosephus Otín Aquilé (1936); Iosephus López Piteira (1936); Ludovicus Rochus Gientyngier (1941)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský