Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Karel z Alcubilla

Carolus ab Alcubilla

14. ledna, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:1937

ŽIVOTOPIS

Narodil se 17. 6. 1902 v Alcubilla de Nogales ve Španělsku manželům Tejedorovým, Ondřeji Merillasu a Vicentě roz. Fernández. Druhý den byl pokřtěn jménem Pavel s příjmením Merillas Fernández. Později navštěvoval serafínskou školu v El Pardo a už od 11 let ho přitahovala latina, humanitní vědy i hudba a kreslení. Své schopnosti se rozhodl dát do služby církvi jako františkánský řeholník. Noviciát začal v klášteře v Basurto, kde 15. 8. 1919 zároveň přijal kapucínský hábit a nové jméno Karel (španělsky Carlos). Časné řeholní sliby složil 20. 8. 1920 a věčné sliby 14. 8. 1927. O necelý rok později, po zvládnutí teologie a filosofie, přijal na svátek Jana Křtitele kněžské svěcení. Následně byl poslán do misií ve Venezuele, kde zůstal jen tři roky. Z důvodu špatného zdravotního stavu se musel předčasně vrátit. V semináři v El Pardo potom působil jako profesor až do začátku občanské války ve Španělsku.

Za situace, kdy 21. 7. 1936 vtrhli do kláštera milicionáři, o. Karlovi se podařilo uniknout a přes zastávku v Madridu se dostal do El Escorial, kde si údajně našel práci jako elektrikář. Na začátku roku 1937 byl však odhalen, zatčen a krutě mučen do 14. 1., kdy byl zastřelen.

Proces jeho blahořečení začal v Madridu roku 1954 společně s 31 dalšími kapucíny, zabitými v občanské válce kvůli víře. Blahořečeni byli po uznání jejich mučednictví papežem Františkem 13.10. 2013 ve skupině 522 španělských mučedníků.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Nino (s. IV.); Potitus (století neznámé); Glycerius (století neznámé); Felix, presb. Nolan (s. III/IV); Macrina, matrona (asi 304); martyres Raíthi et in monte Sinaj monachi (asi s. IV.); Firminus, ep. in Gallia (s. V.); Euphrasius, ep. Arvernen (515/516); Datius (552); Fulgentius, ep. Astigitan (asi 632); Oda Novariensis (asi 1200); Odoricus Mattiuzzi de Portunaone (1331); Lazarus seu Devasahayam Pillai , martyr (1752); Petrus Donders (1887); Alphonsa Clerici (1930); Carolus ab Alcubilla (1937); Franciscus Martínez Garrido (1938); Sabas (1247)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.