Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. František Martínez Garrido

Franciscus Martínez Garrido

14. ledna, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:1938

ŽIVOTOPIS

Narodil se 28. 11. 1866 v Siles v provincii Jaén ve Španělsku. Bohoslovecká studia absolvoval v Toledu, kde 11. 3. 1892 přijal kněžské svěcení. Zde získal také doktorát z teologie. V dalším roce byl poslán do Ciruelos. Odtud byl povolán zpět do Toleda za představeného semináře a v roce 1902 byl ustanoven farářem Puebla de Alcocer v provincii Badajoz. Farářem v Huéscar v provincii Granada byl jmenován o pět let později a zde zůstal až do vypuknutí občanské války.

Na začátku srpna 1936 se obyvatelé Huéscar nechtěli revolucionářům vzdát a 4. 8. byli bombardováním donuceni kapitulovat. V ten den republikáni uvěznili o. Františka Martíneze Garrida i s dalším knězem Riverou Tamargem a tvrdým způsobem žádali klíče od kostela. Po 4 dnech byli přemístěni do vězení v Baza a 20. 8. do vězení Guadix. Odtud 24. 8. byli dopraveni do kasáren milice v Almería, kde je čekal krutý výslech. Františka Garrida pak samotného převezli zpět do Bazy. O Vánocích roku 1937 jej eskorta převážela na poslední místo do Vélez-Rubio v provincii Almería, kde po krutém zacházení 14. 1. 1938 zemřel. Teprve druhý den bylo provedeno jeho zaregistrování doplněné údajem, že jeho úmrtí bylo způsobeno srdeční asystolií a byl pohřben na hřbitově. Podle svědků to byla běžná praxe k zakrytí vyčerpávajícího mučení, které vedlo ke smrti. Místo pohřbení se nepodařilo zjistit. Skutečným důvodem jeho smrti byla nenávist věznitelů ke katolické víře.

V pojednání o něm je zdůrazňována jeho horlivost a věrné plnění kněžských povinností. Byl čestným a energickým mužem.

Blahořečený byl 25. 3. 2017 papežem Františkem ve skupině 115 mučedníků diecéze Almeria.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Nino (s. IV.); Potitus (století neznámé); Glycerius (století neznámé); Felix, presb. Nolan (s. III/IV); Macrina, matrona (asi 304); martyres Raíthi et in monte Sinaj monachi (asi s. IV.); Firminus, ep. in Gallia (s. V.); Euphrasius, ep. Arvernen (515/516); Datius (552); Fulgentius, ep. Astigitan (asi 632); Oda Novariensis (asi 1200); Odoricus Mattiuzzi de Portunaone (1331); Lazarus seu Devasahayam Pillai , martyr (1752); Petrus Donders (1887); Alphonsa Clerici (1930); Carolus ab Alcubilla (1937); Franciscus Martínez Garrido (1938); Sabas (1247)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.