Světci k nám hovoří...


blah. Kristýna Ciccarelli

Christina Ciccarelli

18. ledna, připomínka
Postavení:abatyše OSA
Úmrtí:1543

ŽIVOTOPIS

Narodila se 24. 2. 1480 v Colle di Lucoli u italského města L'Aquila a byla pokřtěna jménem Mattia. V 25 letech vstoupila do augustiniánského kláštera sv. Lucie v L'Aquila. Zde v červnu 1505 přijala s hábitem řeholní jméno Kristýna. Z lásky ke Kristu žila asketicky, byla velice dbalá na dodržování řeholních pravidel a k chudým projevovala lásku. Nikdy nechtěla být představenou, přesto byla několikrát zvolena abatyší. Měla mystické, nadpřirozené zážitky i charisma zázraků. Jednou o svátku Božího těla byla spatřena při levitaci a z její hrudi zářil obraz eucharistie. Zemřela s pověstí svatosti a po smrti prokazatelně na její přímluvu došlo k celé řadě lékařsky nevysvětlitelných uzdravení. Papež Řehoř XVI. ji 5. 1. 1841 blahořečil.Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Maria Virgo, Mater unitatis christianorum ; Successus, Paulus et Lucius (259); Cosconius, Zeno et Melanippus, m. Nicææ (s. III/IV); Volusianus (asi 498); Prisca, titularis basilicæ in Urbe (před rokem 499); Deicolus (s. VII.); Beatrix Estensis, monialis (asi 1262); Margarita, virgo monial. Ord. Prædicat (1270); Facius (1272); Andreas Grego de Piscaria (1485); Christina Ciccarelli (1543); Regina Protmann (1613); Felicitas Pricet, Monica Pichery, Carola Lucas et Victoria Gusteau (1794); Maria Teresia (Maria Ioanna) Fasce (1947)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.