Světci k nám hovoří...


sv. Neofyt

Neophytus

20. ledna, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:s.IV.

ŽIVOTOPIS

Narodil se před koncem třetího století na území Turecka do křesťanské rodiny Teodora a Florencie. Legendární příběhy hovoří o tom, že jako devítiletý zázrakem nasytil své kamarády, a také o hlasu holubice, za kterou se vydal na horu Olymp v Bithynii (dnes hora Uludağ). Z jeskyně, kterou si vyhlédl, uteklo před ním divoké zvíře a pomáhali mu andělé. Asi po třech letech se vrátil a své dědictví rozdal chudým.

Podle martyrologia velice mladý (traduje se, že mu bylo 15 let) šel před guvernéra a s odvahou vyznal svoji víru. Guvernér si usmyslil, že mu ji vyžene z hlavy a nařídil mučitelům, aby se o to postarali. Neofyt však od své víry neustoupil ani když mu domlouvali pomocí ran tyčemi a ohněm. Nakonec byl proto sťat.

Nicaea (zv.též Nikaia), která je místem jeho mučednické smrti, se do této doby změnila v moderní turecké město s názvem İznik.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Fabianus (250); Sebastianus, m. Romæ (začátkem s. IV.); Asclas (s. IV.); Neophytus (s.IV.); Euthymius (473); Wulfstanus (1095); Benedictus Ricasoli (asi 1107); Henricus, ep. Upsalien (asi 1157); Eustochium Calafato (1485); Angelus Paoli (1720); Stephanus Min Kŭk-ka (1840); Basilius Antonius Maria Moreau (1873); Maria Christina ab Immaculata (Adalheidis) Brandow, virgo (1906); Cyprianus (Michael) Iwene Tansi (1964)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.