Světci k nám hovoří...


sv. Publius

Publius, ep. Athenarum

21. ledna, připomínka
Postavení:biskup a mučedník v Aténách
Úmrtí:s. II.

ŽIVOTOPIS

Původ a mládí tohoto světce je problematické ověřit. Podle tradice pocházel z Malty, kde se setkal s apoštolem Pavlem při jeho cestě do Říma (viz Sk 28,7-8). Pavel jeho otce (event. dědu), uzdravil z horečky a úplavice. Na Maltě ve Florianě stojí kostel zasvěcený sv. Publiovi údajně v místech jeho domu. Pro pravděpodobnost tohoto Publia mluví to, že v martyrologiu jsou pouze dva téhož jména (druhý Publius je jedním ze skupiny Optatuse – z 18 mučedníků ze Zaragozy).

Publiovi byla později svěřená řecká diecéze, v níž si vedl velmi svědomitě. Jeho biskupským sídlem byly Athény a v tomto městě za pronásledování římského císaře Trajána asi v roce 112 zemřel jako mučedník. Jeho nástupcem se údajně stal biskup Cuadrato.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Agnes, m. Romæ (s. III.-IV.); Publius, ep. Athenarum (s. II.); Fructuosus, Augurius et Eulogius, diaconus (259); Patroclus, m. Trecis (asi s. III.); Epiphanius, ep. Papien (496); Meginradus (ca. 861); Zacharias, monachus (asi 950); Eduardus Stransham et Nicolaus Wheeler (1586); Albanus Roe (1642); Thomas Green, presb. (1642); Iosepha Maria a Sancta Agnete (1696); Ioannes Baptista Turpin du Cormier et XIII socii (1794); Ioannes Yi Yun-il (1867)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.